מדריכי ומדריכות הארגון בסמינר פתיחת השנה

עולם התוכן מגיע כדי להניח היכרות עם מושגים וזהויות להט"ביות שונות שבהן נעסוק לאורך שנת הפעילות. נפרק את
המונח זהות ונבחן את רכיבי הזהות האישיים והחברתיים, ונתבונן על רכיבי הזהות מהם אנו מורכבים בהקשר הלהט"בי
בפרט ורכיבי הזהות הנוספים בכלל.
ניצור שיח קבוצתי פתוח ומתן כלים בנושא הארון בחיי – נשתף בתחושות, לבטים, משפחה וחברים, ונדבר על תהליך
הארון המגלם תפקיד בחיינו גם כשאנו "מסיימות" לצאת ממנו – כתהליך דינמי המלווה אותנו לאורך חיינו. נבחן את
המונח ארון ברמה החברתית והפוליטית כמשרת את ההטרונורמה, ונדון על להט"בופוביה מופנמת כחלק מחווית הזהות
הלהט"בית וההתמודדות עימה.

 

חטיבת ביניים תיכון מועדים
יחסי הורים ילדים פוליטיקת זהויות יום הזיכרון הטרנסי – תיכון
סטיגמות וסטריאוטיפים החיים הם רצף ספקטרומים יום הזיכרון הטרנסי חטיבה
הומור ולהטביות הארון בחיי ושלבי התפתחות הזהות + תערוכה יום הזיכרון ליצחק רבין
    ערב תרבות חנוכריסמס וחג החגים
    יום האיידס הבינלאומי