מדריכי ומדריכות הארגון בסמינר פתיחת השנה

הרציונל המוצג יאפיין את החודש הקרוב באיגי (פברואר).

במהלך החודש הקרוב כהמשך לעולם התוכן הקודם (זהות להט"בית וישראלית) נתעסק ונלמד על המאבק הפמיניסטי הישראלי, ההיסטוריה והדמיויות שלו. 
נעמיק באיך המאבק הפמיניסטי נראה, באילו דרכים נאבקות ולאילו מטרות? (מאבק להכרה, להשתלבות) פירוק הפטריאריכה אל מול היטמעות בתוכה. ומה הקשר והאחריות שלנו כלהטביות אל מול המאבק הפמיניסטי.
נרצה לגעת בפטריארכיה איך היא פועלת עלינו ומשפיעה על החיים שלנו, מערכות היחסים, התפיסה שלנו את אחרים את עצמנו ואת הזהות הלהט״בית שלנו.
נבין איפה גם אנחנו מפנימות את הנורמות הפטריאכליות כמו תפקידי מגדר ומה הפוטנציאל בלהשתחרר מהן . 
בסוף המערך נצא לתוצר שמסכם את התוכן והשאלות שעברנו דרכן ודורש את החניכות למחשבה ולפעולה.

פעולות
פעולת פתיחה- פמיניזם ישראלי
פעולת דגל- המאבק להכרה
פעולת תוצר
פעולת נושא – פמיניזם בחיים שלי
פעולת נושא- הבריחה מנשיות