מדריכי ומדריכות הארגון בסמינר פתיחת השנה

עולם התוכן ייקדם למידה על מגדר ופמיניזם תוך היכרות עם מונחי בסיס וחשיפה לביטויי מגדר שונים
תוך פירוק הנורמות ההטרונורמטיביות- ננתח את הדיכוי המגדרי והשלכותיו על הפרט והחברה, והקשרים
האישיים דרך הבנה של המערכת החברתית.
נשאף ליצור מרחב להתנסות חוויתית ומשחררת דרך משחק בנראות ובנורמות המגדריות.
נתעמק בתנועה הפמיניסטית כתנועת שחרור לכולם וכתשובה להיררכיה מגדרית ולמערכת הדיכוי הפטריאכלית.

נבין את הקשרים ההדוקים, ההיסטוריים, הערכיים והמאבקים שבין התנועה הגאה לבין התנועה הפמיניסטית.

חטיבת ביניים תיכון
פמיניזם לאורך ההיסטוריה קוויריות ו-reclaiming
אידיאל היופי – האמנם תרבות פמיניסטית ומסיבת ארוחת הערב של גודי שיקגו
זהות ושוויון ערך האדם