מדריכי ומדריכות הארגון בסמינר פתיחת השנה

החודשיים הראשונים של שנת הפעילות, מגיעים כדי להניח את הבסיסים להמשך השנה.

בחודשים אלה נביא לביסוס הקבוצה (בין אם חדשה או קבוצה ממשיכה), נניח מרחב מאפשר של יצירת
קשרים חברתיים ראשונים בקבוצה בין החניכות עצמן ובין החניכות והמדריכות, ונניח קודים ונורמות
למרחב המשותף להמשך פעילות משותפת במהלך השנה.

חטיבת ביניים תיכון אקטואליה
פעולת היכרות 1 פעולת בניית חוזה יום המאבק באלימות נגד נשים
פעולת היכרות 2 פעולת היכרות 1  
פעולה היכרות 3 פעולת היכרות מעמיקה  
מעגלי קרבה מרחב בטוח  
  כוחה של קבוצה