גאווה ועשייה לוקאלית

פעולות על הקהילה ואקטיביזם, פעולות סיכום וסוף שנה.

מטרת עולם התוכן:

• יצירת שיח אינטימי בנושאי גאווה ובושה.
• היכרות עם תנועת הגיי־ליבריישן בפרט והמאבק הלהט"בי בארץ ובעולם בכלל.
• שיח ביקורתי על יחי פריפרייה-מרכז בקהילה והעמקת הידע הקהילתי הלוקאלי.
• פיתוח אחריות קהילתית לוקאלית דרך יצירת פעילות אקטיביסטית באזור של הקבוצה.
• בחירה של הקבוצה לקחת חלק באירועי הגאווה באופן ייחודי לה, ופיתוח היוזמה לפרויקט קבוצתי, מגובה בזמן ומשאבים.
• החניכים יעברו תהליך סיכום ופרידה מכבד ומעצים.

 

פעולות נוער ז'-י'

בושה ולהט"בפוביה – האופן שבו תחושת הבושה והלהט"בפוביה משרתות את שימור ההגמוניה של החבה ההטרוסקסואלית. 

להט"בפוביה ליברלית – ההבדל בין שמרנות לליברליזם והכרות עם הלהט"בפוביה הליברלית.

גאווה פוליטית – הכרות עם ניכוס מחדש של מושגים ובחירה בגאווה כאקט פוליטי. 

כוחה של נראות – 


לקראת מצעד הגאוה – למה גאווה, למה מצעד ולמה נצעד? – היכרות עם נקודות היסטוריות במאבק של הקהילה הגאה ועיסוק בשאלה "במה יש להתגאות"?  

 

פעולות נוער י"א-י"ב 

מחיקת הקהילה הגאה מההיסטוריה – בחינת היעדר היצוגים הגאים בהיסטוריה ובחירה לגלות ולחקור יחד את ההיסטוריה הגאה. 

ערב תרבות – דורשים את ההיסטוריה בחזרה – התנסות בקריאה קווירית באגדות מוכרות.

דף עבודה לחניכים.ות – היסטוריה של מאבקים – עבודה עצמית של למידה וחקירת ההיסטוריה הגאה. 

סולידאריות בין מאבקים – מצעד הגאווה – הכרות עם מאבקים שונים שיש לקהילה הגאה, בחינת המשותף בין המאבקים ומצעד הגאווה כפלטפורמה ליצירת מאבק משותף לקהילה. 

על מה נאבק? – נסיון לבחון מה יכול להיות המאבק המשותף של כל הקהילה הגאה. מאבק לשוויון שמעודד את השונות. 

 

מצעד הגאווה – למה כן למה לא – הצפת תחושות כלפי מצעד הגאווה ובחינת הסיבות לקיום המצעדים השונים (בדגש על ירושלים ותל אביב)

הצעה לפעילות סיכום שנה לקבוצות הצעירות -שכבת י"א וי"ב – שיחה על דרך המשך והגשמה באיגי.


פעולות צעירים/ות


פעילות מועדונים

 

פעולות נוספות

 פעולה בנושא מאבק הקהילה אתיופית – פעולה על מאבק העדה האתיופית על ההכרה באפליה ובדיכוי שהיא חווה והפוטנציאל שבהתאגדות למאבק משותף.

תרבות וחיי לילה

פעולה בוושא גאווה ועשייה 2016 – הצפת הדימויים על מצעד הגאווה והצבת המצעד כבמה לנראות ועשייה פוליטית. דגשים לשמירה על גבולות אישיים במצעד ושיחה על הנושא השנתי ב2016 – נשים.

פעולה בנושא גאווה 2016 בסימן נשים – חיבור בין פמיניזם לבין המאבק של הקהילה הגאה, הכרות עם נשים גאות ששותפות למבק הפמיניסטי ובחינת החשיבות שבהשתתפות במצעד.

 

קטעים נוספים (מאמרים/סרטונים/סרטים)