Jump to content
Guest אברהם

מאמינים בסימנים?

Recommended Posts

Guest אברהם

(*אני אוהב בנים ולכן לצורך הנוחות אשתמש בזכר, מוזמנות ומוזמנים לקרוא כפי שהרגשתכם נוחה לכם)

מה הייתם עושים במקום אברהם?

כולנו מכירים את סיפור עקדת יצחק, אלוהים מבקש מאברהם לקחת את בנו, את יחידו אשר אהב, ויקריב אותו על המזבח.

בואו לא נתייחס כרגע לסיבה אלא נתייחס לכך שאברהם לא ידע באותו הרגע מדוע עליו לעשות את מה שנתבקש אבל ידע מה עליו לעשות ואת כוחו של האלוהים אם לא יעשה זאת. (אפשר להיזכר בסדום ועמורה)

האם הייתם מקריבים את האהבה הגדולה שלכם? בן שחיכיתם לו שנים? המקורות מחנכים אותנו לפעול ככה. אבל זה תקופה שונה, ומה הייתם עושים בעולם של היום? 

שאלה נוספת, אם לא הקשתי כבר מדי, בפורום דתיים אקח כהנחה שכולם מאמינים באלוהים כזה או אחר, יישות שמנהלת את הכל. האם פעם בחייכם הרגשתם הוכחה ליישות שכזו? הרגשתם סימן לכך שהיא מתעסקת לא רק ביהודים כעם, לא במדינה, אלא ממש בחייכם, בחיים שלכם ממש. מכתיבה לכם מה נכון ומה לא, מה כדאי וממה להימנע, יישות או אלוהים שמראה לכם את הדרך ישירות, ללא מתווכים ורבנים. הרגשתם פעם?

 

ועכשיו, אחרי שעניתם על השאלות הכי קשות שלי, אחבר אתכם לסיפור שלי, 

תחשבו על הבן/בת זוג שלכם, האחד. אחד שהגיע ואתם רוצים לחיות איתו את שארית החיים. אהבה גדולה שמתעצמת.

ואז - קיבלתם סימנים, פעם אחר פעם קיבלתם סימן מובהק, מאלה שלא מכחישים, פשוט מרגישים.

סימן שאומר לכם שאתם צריכים להיפרד. לקרוע את הלבבות שכבר התחברו לאחד, להשליך את החלומות על " יום אחד כש.." ולומר יפה שלום.

זה הסיפור שלי.

למצוא את האחד, ולקבל סימנים שלמרות שהולך מדהים. צריך להיפרד.

זו לא שאלה ששואלים חילוניים, זו לא שאלה ששואלים ספקנים. כדי לענות לעצמך ולאחרים צריך להיות בטוח שיש דבר כזה אלוהים שמתעניין לכולם בחיים, ושולח סימנים מכוונים.

ועכשיו, אם אתם באמת כאלה, הייתם מבצעים את עקדת יצחק? הייתם משליכים את אהבתכם, יחידתכם אשר אהבתם?

 

מחכה כבר לשמוע את התשובות!! יאיייי!

אשמח שבתשובה תכתבו את גילכם, ועל איזו אהבה חשבתם כשעניתם ומאיזה גיל האהבה.

אם מישהו רוצה גם להגדיל ולתת עצות, יבורך.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest הכי קרוב אלייך

ההשוואה בין הוויתור של אברהם אבינו לבין וויתור על אהבה אמיתית יפה אבל קצת מוגזמת בעיניי.

נכון שלא תמיד יש משיכה לצד השני אבל אני חושב שהתאהבות יכולה לקרות גם בלי זה, בסופו של דבר אתה יודע שזה נכון שאתה מתאהב בנפש.. קשה אבל אפשרי. הנסיון של אברהם הרבה יותר קשה מזה 

Share this post


Link to post
Share on other sites

שאלה קשה... 

אני האמת לא הייתי שמה לב לסימנים פשוט תוקעת את הראש באדמה ואם היה קורה משו משמעותי וגורלי שהייתי מבינה שהיא או הוא לא טובים לי הייתי ממשיכה משם 

הרבה פעמים גם מחפשים את הסימנים האלה ובסופו של דבר מוצאים אותם אז... 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×