Jump to content

***** טיול אביב *****

This announcement is no longer active

Harrys

ב20-21.4 יוצא טיול אביב!
הטיול יתקיים באזור רמות מנשה ומיועד לכיתות ז-י"ב. 
הלינה בשקי שינה.

הרשמה אצל המדריכות.

מחיר הטיול הוא 200 ש"ח
* סבסודים יעברו דרך המדריכים לעדי אנגל

9:00-יציאה
19:00 למחרת חזרה

לשאלות ניתן לפנות:
עדי אנגל- 0506471684
נעה דגן- 0506933061

WhatsApp Image 2018-03-29 at 15.31.12.jpeg